סדרות

ההרצאות הרבות אותן בניתי במהלך השנים ניתנות גם בצורה של סדרת מפגשים. כלומר מספר הרצאות אשר מקיפות  נושא מסוים ומציגות אותו באופן רחב ומעמיק. "הסדרות" אשר מופיעות כאן הם דוגמה מייצגת אך ניתן לבנות גם סדרות נוספות סביב נושאים אחרים.